Velkommen!

Degrowth får stadig mer oppmerksomhet. Dette må antas å bunne i en gryende erkjennelse hos mange om nødvendigheten av redusert forbruk dersom planeten skal forbli et godt og levelig sted for mennesker, også i framtida. Men Degrowth handler om mye mer enn som så. Degrowth er også en motbevegelse for radikal samfunnsmessig endring – hvorav det norske “Motvekst”. Motvekst er et prosjekt for, og en søken mot, et samfunn og et økonomisk system som har alle menneskers ve og vel (globalt!) som overordnet mål, samtidig som planetens naturlige økosystemer blir respektert og ivaretatt.

Nordmenn har i gjennomsnitt langt over det som trengs for å tilfredsstille grunnleggende materielle behov som mat, klær og bolig. I tillegg har vi gratis grunnleggende helse- og utdanning. Vi har (fortsatt) masse fin natur og – ikke minst! – vi har tilgang til denne naturen gjennom Allemannsretten. Vi kunne vært fornøyde og tilfredse. Men slik er det dessverre ikke, og det skyldes blant annet at vi er fanget i en kultur og i et økonomisk system som handler om “mer & fortere!”. I dag sliter mange seg ut bare for å henge med i et rotterace som de føler seg – sosialt sett – tvunget til å være del av.

Søken etter alternative samfunns- og økonomiske modeller er derfor stor. Degrowth er en bevegelse som samler en rekke ulike initiativ under sin paraply: alt fra lokalsamfunnsinitiativer som urbant landbruk, bytteringer og vedlikeholdsinitiativer som sykkelverkssteder og snekkerbuer, til mer økonomiske prosjekter som organisering av økonomisk aktivitet tatt ut av pengeøkonomien. Det kan være selvforsynings- og selvproduksjonsideer, økososiale bedrifter, kooperativer, arbeiderstyrte og/eller -eide bedrifter.

Denne hjemmesiden er et sted for å dele informasjon til refleksjon, inspirasjon og handling!