Felleskonferanse for økologisk økonomi og degrowth (Manchester, September 2020)

UTSATT TIL 2021 PGA. KORONASITUASJONEN!

Building Alternative Livelihoods in times of ecological and political crisis. Joint Conference between Degrowth International and the International Society for Ecological Economics. 1.-5. september 2020, Machester/UK.

Hvordan kan vi legge bak oss produksjons- og forbrukspraksiser som forringer økosystemene og som er bygget på miljøskadelig ressursutvinning? Hvordan istedet utvikle levemåter som harmonerer med planetens grenser og opprettholder de materielle livsvilkårene? Hvordan organisere arbeid annerledes, og demokratisere økonomien? Hva slags forsyningssystemer kan vi se for oss i en post-vekstøkonomi, hvor staten og markedet vil spille en mer perifer rolle enn i dagens system?

Disse og flere tema ønsker organisatorene å ta opp. Foreløpig er konferansen hverken åpen for påmelding eller for å sende inn presentasjoner. Men følg med her.