Oslo Arkitekturtriennale 2019

Oslo Arkitekturtriennale (OAT) 2019 var det første store norske arrangementet som har fokusert på temaet Degrowth – oversatt i deres vokabular til “nedvekst”. Triennalen pågikk over to måneder og innehold en rekke aktiviteter, foredrag, utstillinger/installasjoner, forestillinger, m.m. Arkitekturtriennalen handlet selvfølgelig om nedvekst innenfor arkitekturen, men arkitektur ble definert i bred forstand og triennalen inkluderte også temaer som by- og stedsutvikling, arealplanlegging, nærmiljø, boformer, byggematerialer, gjenbruk, bærekraftig design, urbant landbruk, mobilitet og til og med drivkreftene i det økonomiske systemet. Selv om triennalen er over for denne gang, ligger det fortsatt mye spennende informasjon tilgjengelig på OAT sine hjemmesider, blant annet en oppsummerende video fra “festivalen”: http://oslotriennale.no/nyheter/video-tilbakeblikk-pa-apningshelgen-av-oslo-arkitekturtriennale-2019.

Og mens vi snakker om arkitektur-“iennaler”… Det er interessant å se at arkitekturbiennalen i Venezia 2020 har et tilstøtende tema som ramme. Venezia-biennalen regnes som verdens viktigste arkitekturutstilling, og skal i år handle om hvordan arkitekter kan skape nye fellesskap, formulert gjennom spørsmålet og konseptet How Will We Live Together?. Sentral i utstillingen til den nordiske paviljongen er det norske arkitektkontoret Helen & Hard, blant annet kjent for eksperimentelle byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre som byggemateriale.