Stort vekstkritisk opprop for systemendring

25. juni 2020 publiserte tre store norske aviser (Adresseavisen, Stavanger Aftenblad og Klassekampen) et opprop for systemendring, undertegnet av 75 norske samfunnsaktører og kulturpersonligheter. Blant de som har undertegnet er Kathrine Aspaas, Werner Christie, Sigvart Dagsland, Erik Dammann, Thomas Hylland Eriksen, Vigdis Hjorth, Ketil Lund, Sidsel Mørck, Iver Neumann, Cato Schiøtz, Wenche Frogh Sellæg, Linn Stalsberg, Ane Dahl Torp, Finn Wagle og Marte Wulff!

Dette er bare startskuddet for en debatt som må komme. Noen har kritisert oppropet for ikke å være konkret nok med hensyn til hva som må gjøres. Det viktigste for initiativtakerne har imidlertid vært å samles om en problemdiagnose: hva er problemet, hva MÅ endres på og hvilket RETNING mener vi at samfunnet må gå i. Når man så klart kan enes om enkelte kritiske punkter, som problemene knyttet til vekst, profittmaksimering og konkurranse, samt om visjoner som nøysomhet, behovstilfredsstillelse, global solidaritet og samarbeid, så ligger alt godt til rette for en fruktbar debatt – fordi så mange ulike folk og krefter faktisk er enige om i hvilken retning verden må beveges.

Følg med og – ikke minst – delta i debatten! Kanskje kan vi klare å arrangere folkemøter over hele landet? Det avhenger av bred deltakelse og lokale initiativ – fra blant annet deg!

Se hele oppropet her.