Holbergprisen til Joan Martinez-Alier

martinez-alier

En god introduksjon til vinner av Holbergprisen 2023, Joan Martinez-Alier, skrevet av Tor Arve Benjaminsen, professor ved NMBU.

Martinez-Aliers forskning har bidratt til å øke kunnskapen om hvordan et mønster av tapere og vinnere i miljøkonflikter er forårsaket av et dominerende økonomisk system basert på evig økonomisk vekst.

Martinez-Alier har også vært en pioner innen bevegelsen for «degrowth» («vekstfrihet»), som startet i Frankrike på 1970-tallet og som lenge har vært mye diskutert blant miljøbevisste i Sør-Europa, og som nå også er i ferd med å spre seg til land lenger nord.

Degrowth-bevegelsen stiller spørsmål ved produksjons- og forbruksmønstre i det globale nord og hevder at det er naivt eller utopisk å tro at vekst i produksjon og forbruk kan fortsette i det uendelige uten alvorlige konsekvenser for samfunn, miljø og klima.