Se for deg et samfunn med mindre penger

Lytring - NRK RADIO - Illustrasjon: Hege Gundersen

Oppover, framover, mer, mer, mer: Er det virkelig mulig å få det til på en grønn og bærekraftig måte? Eller er det på tide å omfavne nedskalering, mindre kjøpekraft og en økonomi som ikke er basert på vekst? Lytring inviterer til en debatt som undersøker økonomiske framtidsscenarier, og vi spør også hva vi vil vinne og hva vil tape.

Hør programmet her!

Se også kronikk fra paneldeltaker Bjørn Vidar Vangelsten i Nordlandsforskning om temaet i forkant av arrangementet.


Panel:
– Marie Storli, Æra innovation
– Bjørn Vidar Vangelsten, Nordlandsforskning
– Kim André Åsheim, Mo industripark
– Rune Dahl Fitjar, Senter for innovasjonsforskning i Stavanger

Debattleder:
– Peter Eide Walseth

Illustrasjon: Hege Gundersen.

Redaksjonen for denne Lytringen er Cecilie Bratt, Vida Steiro (begge Nordlandsforskning) og Rannveig Hjaltadóttir (Nord universitet).