Degrowth-konferansen Wien 2020: Strategier for sosial og økologisk transformasjon

NYTT: KONFERANSEN HAR FLYTTET TIL ET ONLINE-FORMAT!

29. mai – 1. juni 2020. 4-dagers konferanse i Wien som vil ta for seg strategienes rolle i å få til ønskede endringer mot et Degrowth-samfunn.

  • Mer spesifikt vil følgende spørsmål stå på dagsorden:
  • Hvordan står det til i verden og hvorfor trenger vi strategier for en økonomi og samfunnsorden?
  • Hva betyr egentlig “transformasjon” og hvordan har historiske endringsprosesser sett ut?
  • Hvordan kan konkrete motvekst-strategier se ut?
  • Hvordan kan vi utvikle eksisterende strategier videre innenfor ulike sektorer?

Konferansen har vært utviklet ved hjelp av deltakende metoder som involverer brede grupper av aktører utover de institusjonene som er arrangører. Ønsket er å blandet ulike typer ekspertkunnskap for å kunne utvikle lovende tilnærminger til forandring av vårt økonomiske system på en måte som er både rettferdig og økologisk bærekraftig. Det vil skapes rom for ideutveksling og strategiutvikling som samarbeidsprosjekter mellom med forskere, byråkrater, artister og aktivister.

For mer informasjon, bidrag til workshopene eller påmelding, se her.

Felleskonferanse for økologisk økonomi og degrowth (Manchester, September 2020)

UTSATT TIL 2021 PGA. KORONASITUASJONEN!

Building Alternative Livelihoods in times of ecological and political crisis. Joint Conference between Degrowth International and the International Society for Ecological Economics. 1.-5. september 2020, Machester/UK.

Hvordan kan vi legge bak oss produksjons- og forbrukspraksiser som forringer økosystemene og som er bygget på miljøskadelig ressursutvinning? Hvordan istedet utvikle levemåter som harmonerer med planetens grenser og opprettholder de materielle livsvilkårene? Hvordan organisere arbeid annerledes, og demokratisere økonomien? Hva slags forsyningssystemer kan vi se for oss i en post-vekstøkonomi, hvor staten og markedet vil spille en mer perifer rolle enn i dagens system?

Disse og flere tema ønsker organisatorene å ta opp. Foreløpig er konferansen hverken åpen for påmelding eller for å sende inn presentasjoner. Men følg med her.