Formål

«Vekstfri Norge» er et nettverk inspirert av den internasjonale vekstfri-bevegelsen (the degrowth movement). Vi mener det er behov for gjennomgripende politiske og økonomiske endringer for å frigjøre oss fra kapitalismen og den rådende vekst-ideologien. Det er klart at den overhengende klima- og naturkrisen ikke kan løses innenfor et samfunnssystem basert på evig vekst. Samtidig skaper vekst-ideologien en rekke sosiale problemer.

Nettverkets overordnede mål er å bidra til en vekstfri utvikling i Norge, dvs. en utvikling som prioriterer livskvalitet for alle og som tilrettelegger for gode liv med enkle midler. En slik utvikling må baseres på verdier som rettferdighet, solidaritet, nøysomhet og respekt for alt liv. Vi samarbeider om å fremme alternative ideer og konkrete politikkforslag til hvordan samfunnet kan organiseres etter slike verdier og prinsipper.

«Vekstfri Norge» skal bidra til deltakende demokratisk debatt om hva slags framtid vi ønsker oss, hvordan endringer kan finne sted, og hvordan de kan skje på en måte som respekterer både natur og mennesker.