Vindkraft, natursyn og motvekst

Vindkraftdebatten utfordrer ‘grønt skifte’-visjonen som har fått dominere norsk politisk- og miljødebatt de siste årene. Kanskje vil akkurat denne debatten bane vei for den nødvendige og bredere debatten om behovet for en mer grunnleggende systemendring dersom vi skal klare å ta tak i alle de ulike, men sammensatte, utfordringene som preger vår tid? Denne artikkelen fra Harvest bruker verken ordene ‘degrowth’ eller ‘motvekst’, men innholdet er helt i tråd med motvekst bevegelsens tankegods og visjoner:

Vi trenger et nytt syn på natur